P0062

บ.อาคเนย์ ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 1,150 บาท/เดือน สูงสุด 10 เดือน

บริษัท อาคเนย์ จำกัด (มหาชน)

ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 1,150 บาท/เดือน

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: 2 - 7 ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 3,000

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

2,500,000 บาท/ครั้ง

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

 1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย , อายุ , ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพคเกจ รบกวนติดต่อบริษัทฯ 02-801-9000
 3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกัน

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ซ่อมอู่ สำหรับรถที่มีอายุ 2 – 7ปี
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เงื่อนไขไม่ระบุผู้ขับขี่
 • อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมคุ้มครองภัยก่อการร้ายเรียบร้อยแล้ว
 • เบี้ยประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมภัยก่อการร้าย (รย.30) เรียบร้อยแล้ว
 • มีอู่ในเครือกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ
 • กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000Alt Text!