P0084

บ.ธนชาต,บ.คุ้มภัยโตเกียว Honda : jazz,city,brio ,Toyota : vios,yaris , Mitsubishi : attrage,mirage ,Suzuki : ciaz,swift,Nissan : march เบี้ยเริ่มต้น 1,350บาท/เดือนสูงสุด 10เดือน

บ.ธนชาต,บ.คุ้มภัยโตเกียว

ซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น 13,500 บาท

ประเภทประกัน
: ประกันชั้น 1
ประเภทการซ่อม
: อู่
อายุการใช้งาน
: บ.ธนชาต 2 - 10 ปี และ บ.คุ้มภัย 2 - 15ปี
ค่าเสียหายส่วนแรก
: 0

ความคุ้มครอง

รถของคุณ

คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย บาท/ครั้ง

บุคคลในรถของคุณ

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
ค่ารักษาพยาบาล(7 ที่นั่ง)

สูงสุด 300,000 บาท/ครั้ง (ธนชาต) // 200,000 บาท/ครั้ง (คุ้มภัย) บาท/ครั้ง

บุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน 500,000 บาท/คน

สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ทรัพย์สิน/รถบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

วงเงิน 5,000,000 บาท/ครั้ง (ธนชาต)) // 1,500,000 บาท/ครั้ง (คุ้มภัย)

ประกันตัวผู้ขับขี่

ให้ความคุ้มครองวงเงิน

สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไข

  1. ทุนประกันขึ้นกับมูลค่ารถโดยอ้างอิงจากยี่ห้อ รุ่น และราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ยี่ห้อ,รุ่น,ทุนประกัน,เบี้ย,อายุรถ,ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-801-9000
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.ธนชาต

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถที่รับประกันภัย ทุนประกันต่ำ-สูง เบี้ยประกันต่ำ-สูง
Mitsubishi Attrage,Mirage 150,000 450,000 14,500 15,000
Nissan March 150,000 400,000 14,500 15,000
Suzuki Ciaz 150,000 500,000 14,500 15,000
Suzuki Swift 150,000 500,000 14,500 15,000
Honda Brio 150,000 450,000 15,000 15,500
Honda Jazz 300,000 600,000 15,000 15,500
Honda City 250,000 700,000 15,000 15,500
Toyota Vios 250,000 550,000 15,000 15,500
Toyota yaris 200,000 550,000 15,000 15,500

รายละเอียดเบี้ยประกันชั้น 1 บ.คุ้มภัยโตเกียว

รายละเอียดเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร ไม่รวม พ.ร.บ.)

รุ่นรถที่รับประกันภัย ทุนประกันต่ำ-สูง เบี้ยประกันต่ำ-สูง
Honda Jazz, Honda brio, Nissan march ทุนประกันภัยต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 13,500
Toyota Yaris, Mitsubishi Mirage, Suzuki Swift 14,000 15,000
Toyota vios 14,500 15,500
*** ใช้ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง***

รุ่นรถที่รับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

**หมายเหตุ ต้องการทราบทุนประกันหรือรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อพนักงานขาย 02-801-9000

Alt Text!