E-POLICY

ทําไมต้องกรมธรรม์ออนไลน์
E-POLICY


สะดวกทันใจเพียงปลายนิ้ว

เปิดกรมธรรม์ E-Policy ง่ายๆ ผ่าน SMS

หมดกังวลเรื่องเอกสารหาย

เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ E-Policy ได้ทุกที่ทุกเวลา บนโทรศัพท์มือถือของคุณ

จัดการง่ายพกพาสะดวก

ไม่ต้องพกเอกสารกระดาษ กรมธรรม์ E-Policy อยู่ในมือถือของคุณเสมอ