ประกันอัคคีภัย

เลือกประกันอัคคีภัยที่ตรงใจ เราคัดมาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จัดให้แล้วกับบริการซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์ หรือประกันไฟไหม้ที่คุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยการเลือกประกันบ้านที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงสมัครประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยกับเรา รับเลย! สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และบริการปรึกษาเทคนิคประกันภัย ฟรี !
MSIG-Oonjai
เบี้ยเริ่มต้น
1,253 บาท/ปี

ทุนประกันสูงสุด
10,000,000 บาท

จ่ายค่าที่อยู่‹อาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัยและไม่‹สามารถอยู่ต่อได้ สูงสุด
ตามที่ระบุในกรมธรรม์

คุ้มครองการถูกโจรกรรม สูงสุดไม่เกิน
1,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซื้อเพิ่มเติมได้.

CHUBB-HomtShieldLite
เบี้ยเริ่มต้น
700 บาท/ปี

ทุนประกันสูงสุด
1,000,000 บาท

จ่ายค่าที่อยู่‹อาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัยและไม่‹สามารถอยู่ต่อได้ สูงสุด
100,000 บาท

คุ้มครองการถูกโจรกรรม สูงสุดไม่เกิน
ซื้อเพิ่มเติม

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่มี

BKI-Fire
เบี้ยเริ่มต้น
806 บาท/ปี

ทุนประกันสูงสุด
10,000,000 บาท

จ่ายค่าที่อยู่‹อาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัยและไม่‹สามารถอยู่ต่อได้ สูงสุด
120,000 บาท

คุ้มครองการถูกโจรกรรม สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในวงเงิน 5% ของทุนประกัน

ประกันอัคคีภัย


การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัย ทรัพย์สินที่ให้ความ..ความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สิน ที่เอา ประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการ ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอา ประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหาย
การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

คืออะไร?
การประกันอัคคีภัย คือ การประกันที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินจากไฟไหม้ ที่ให้ความคุ้มครองแบบ "ระบุภัย (Named Peri)" กล่าวคือ ให้ความคุ้มครอง ความสูญเสีย หรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (AR) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งประกันอัคคีภัยจะมีราคาเบี้ยประกันที่แตกต่างกันไป โดยผู้รับประกันควรหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน เหมาะกับใคร?

เหมาะกับใคร?
 • ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
 • อาคาร ร้านค้า สำนักงาน ออฟฟิศ โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล โกดัง เป็นต้น
 • ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เป็นต้น
การประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

อะไรบ้าง?
1.การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย :

หรือที่เรียกว่า “ประกันไฟไหม้บ้าน” ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลตอาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ ้เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย


2. การประกันอัคคีภัย (เหมาะกับสถานประกอบธุรกิจ) :

ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น


3. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน :

มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัย โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกัน และรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใด จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองหลัก


 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรที่มีสาเหตุจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากการระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชนจากยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้านแต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตก หรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง
  ** คุ้มครองตามทุนประกันภัย


คุ้มครองภัยธรรมชาติ


 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ


จำเป็นต้องทำประกันบ้านหรือไม่ ?
บ้านจำเป็นต้องมีการทำประกันภัย เพื่อปกป้องทรัพย์สิน เพราะว่าหากเกิดอัคคีภัยแบบไม่คาดคิดจากภัยธรรมชาติ หรือปัจจัยต่าง ๆ ประกันบ้านจะให้ความคุ้มครองไฟไหม้ที่เกิดขึ้นได้ โดยประกันจะได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเรา ทั้งเรื่องค่าซ่อมแซมบ้านจากภัยต่าง ๆ เป็นต้น


ประกันบ้านค่าเบี้ยคุ้มกับที่จ่ายไปหรือไม่ ?
ต้องบอกว่าสำหรับค่าเบี้ยที่เราจ่ายไปถือว่าคุ้มมาก เพราะหากเทียบกับทุนประกันภัยแล้ว เบี้ยที่จ่ายเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ รวมถึงความคุ้มครองที่ได้รับ หากเกิดเหตุขึ้นกับบ้าน ซึ่งทาง อีซี่ อินชัวร์ มีแผนประกันบ้านให้เลือกผ่านทางออนไลน์จากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำระดับประเทศ

1. ควรทำประกันอัคคีภัยให้มีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านหรือไม่?
วงเงินในการทำประกันอัคคีภัยควรทำให้ครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน แต่ไม่ควรทำประกันเกินมูลค่าบ้าน และทรัพย์สินภายในบ้าน เพราะหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้


2. ควรทำประกันอัคคีภัยให้มีมูลค่าไว้ ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านหรือไม่?
ซึ่งเป็นข้อกำหนดของประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยท่านั้น เช่น หากมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน มีมูลค่ารวมกันประมาณ 1 ล้านบาท ผู้เอาประกันไม่ประสงค์ทำทุนประกันเต็มมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน ควรทำทุนประกันไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท หรือ 70% ตามหลักเกณฑ์การประกันประเภทอัคคีภัย เพราะหากเกิดอัคคีภัยและเสียหายทั้งหมด บริษัทประกันก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามทุนประกันที่ได้ทำไว้คือ 700,000 บาท เท่านั้น


3. ควรซื้อความคุ้มครองประกันอัคคีภัยเพิ่มเติมหรือไม่?
หหากตรวจสอบความคุ้มครองจากกรมธรรม์แล้วพบว่า ความคุ้มครองที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ความคุ้มครองที่มักจะซื้อเพิ่มเติม ได้แก่ ภัยน้ำท่วม, ภัยโจรกรรม, ภัยลมพายุ, ภัยจากลูกเห็บ, ภัยจากควัน, ภัยจากแผ่นดินไหว, ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า, ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน, ภัยเนื่องจากป่าเถื่อน และการกระทำด้วยเจตนาร้าย รวมไปถึงภัยระอุมีการลุกไหม้ / ระเบิด เป็นต้น

ซึ่งการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจะมีการคิดค่าเบี้ยประกันส่วนเพิ่ม หากผู้เอาประกันภัยต้องการซื้อความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม แต่พื้นที่นั้นเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง บริษัทประกันภัยอาจพิจารณาไม่รับประกันภัยส่วนเพิ่มนี้ได้ หรือถ้ารับประกันอาจพิจารณาเพิ่มเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงกว่าปกติก็เป็นได้เช่นกัน


4. ควรเลือกระยะเวลาคุ้มครองแบบยาว หรือไม่ผู้เอาประกันภัยทำประกันอัคคีภัย?
เริ่มต้นระยะเวลา 3 ปี เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ลดลงนั่นเอง เมื่อเทียบกับการทำประกันภัยในลักษณะรายปี เป็นต้น


**ก่อนเลือกทำประกันประเภทอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ควรศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครองให้ละเอียด เพื่อจะได้รับความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามที่เราต้องการ หากเลือกไม่ทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงเลย เราต้องแบกรับความเสี่ยงภัยทั้งหมดเอาไว้เอง หากเกิดอัคคีภัย หรือภัยใดขึ้นมากับบ้านของเรา และทำให้เกิดข้อกังวลและทุกข์ใจต่อไปว่าเราจะมีเงินสำรองเพียงพอที่จะจ่ายค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ หากเลือกไม่ทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงเลย เราต้องแบกรับความเสี่ยงภัย ทั้งหมดเอาไว้เองหากเกิดอัคคีภัย หรือภัยใดขึ้นมากับบ้านของเรา และจะเกิดข้อกังวลและทุกข์ใจต่อไปว่าเราจะมีเงินสำรอง เพียงพอที่จะจ่ายค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่

ซื้อประกันภัยกับ อีซี่ อินชัวร์ ดีอย่างไร?

อีซี่ อินชัวร์ เราให้คุณได้คุ้มกว่าด้วยบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคนใช้รถ ไม่ว่าจะเป็น
 • ได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับผู้ทำประกัน
 • การให้บริการที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลูกค้า ให้คำปรึกษาชัดเจน ไม่ต้องกลัวโดนเอาเปรียบ
 • บริการหลังการขาย 24 ชม. ไม่มีวันหยุด
 • คุ้มครองง่าย ผ่อนสบาย
อีซี่ อินชัวร์ เราพร้อมดูแลด้วยใจ ประกันภัยง่ายนิดเดียว สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ โทร. 0 2801 9000 โทรฟรี โทรเลย

มาตราฐานการรับรอง
อีซี่อินชัวร์ ได้รับการรับรองที่ทำให้คุณ เชื่อถือ และไว้วางใจ

ใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

ใบอนุญาตการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

DBD
GeoTrust
2C2P
รางวัลคุณภาพดีเด่น 5 ปีซ้อน
Alt Text!