รายละเอียดและเงื่อนไขของแถม

รายละเอียดและเงื่อนไขของแถมเมื่อทำประกันกับเรา


อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

ของแถม Premium

6,000 - 12,000 บาท


ม่านบังแดดรถยนต์ ( 1 คู่ )

12,000 - 18,000 บาท


ร่มพับ 3 ตอน ( 1 คัน )

E-Voucher Bangchak มูลค่า 100 บาท

18,000 บาท ขึ้นไป


E-Voucher Bangchak มูลค่า 200 บาท

เงื่อนไขการให้ของรางวัล ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 02-801-9000

หมายเหตุ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

Package

ประกันที่น่าสนใจ

ทุกประเภทประกันได้รับการรับรองจาก อีซี่ อินชัวร์ แล้วว่า
ดีจริง คัดมาแล้วเพื่อคุณ การันตีความคุ้มครอง